Sản xuất cơ khí

Dịch vụ gia công và chế tạo kết cấu thép phục vụ trong thi công. Một số sản phẩm tiêu biểu của LB có thể được nhắc đến là: ống chống thép, cần chủ động nối dài (kelly bar extension), ván khuôn tường vây (stop-end), đế neo (anchor seat), silo chứa dung dịch khoan, ống phụt vữa (TAM – Tube a Manchette), lan can cầu, lan can nhà, hàng rào thép, giàn khoan tự nâng.
  •  134-136, Nguyen Hoang Street, An Phu Ward, District 2, HCMC, Viet Nam
  •  (+84) 28 7100 2668
  •  info@lbvietnam.com