Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

  •  134-136, Nguyen Hoang Street, An Phu Ward, District 2, HCMC, Viet Nam
  •  (+84) 28 7100 2668
  •  info@lbvietnam.com