Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

Tuyến Metro số 1 Bến Thành - Suối Tiên

  •  134-136, Nguyen Hoang Street, An Phu Ward, District 2, HCMC, Viet Nam
  •  +(84) 28 7305 6828
  •  info@lbvietnam.com