Video clips

Khởi công Bệnh viện Hoàn Mỹ Phía Tây
Khởi công Bệnh viện Hoàn Mỹ Phía Tây
LB Việt Nam - Khai trương VP mới
LB Việt Nam - Khai trương VP mới
LB Vietnam- Presentation
LB Vietnam- Presentation
Giao tiếp rõ ràng - Truyền thông hiệu quả
Giao tiếp rõ ràng - Truyền thông hiệu quả
Khởi công khu NPTM Stella Mega City Cần Thơ
Khởi công khu NPTM Stella Mega City Cần Thơ
104MWp SAO MAI SOLAR POWER PLANT - final
104MWp SAO MAI SOLAR POWER PLANT - final
104MWp SAO MAI SOLAR POWER PLANT - flycam
104MWp SAO MAI SOLAR POWER PLANT - flycam
BIM2 SOLAR POWER PLANT - final
BIM2 SOLAR POWER PLANT - final
BIM2 SOLAR POWER PLANT - Panel 2
BIM2 SOLAR POWER PLANT - Panel 2
BIM2 SOLAR POWER PLANT - Panel 1
BIM2 SOLAR POWER PLANT - Panel 1
BIM2 SOLAR POWER PLANT - Frame
BIM2 SOLAR POWER PLANT - Frame
Teambuilding 2018
Teambuilding 2018

Certificate

  


LB Profile 


Partners
Đối tác

  •  72/1 Tran Quoc Toan Street, Ward 8, District 3, Ho Chi Minh City, Viet Nam
  •  (+84) 28 7100 2668
  •  info@lbvietnam.com