LB "NHẬP TRẠCH" VĂN PHÒNG MỚI

Trong nỗ lực phát triển của toàn tập thể công ty và sự quyết tâm đầu tư của Ban Tổng Giám đốc, toàn bộ đội ngũ cán bộ, nhân viên LB Việt Nam vô cùng hào hứng và phấn khởi trong ngày nhập trạch, chuyển sang văn phòng mới khang trang và to đẹp hơn.Lãnh đạo Tập đoàn TWG và Lãnh đạo,  thành viên Công ty Cổ phần Xây dựng LB Việt Nam cùng nâng ly chúc mừng trong không khí ấm cúng, giản dị, phấn khởi và thân mật.


Việc chuyển vào văn phòng mới, nhiều trang thiết bị mới đã được bố trí và lắp đặt để phù hợp với không gian mới. Vì vậy, mọi người lại càng hồ hởi và phấn khởi hơn trong việc bắt tay vào làm các công việc thường ngày. Dường như, không ai bảo ai nhưng mọi thành viên trong văn phòng mới đều có ý thức hơn trong việc sắp xếp, giữ gìn vệ sinh, thực hiện đúng các quy định văn phòng về không gian và thời gian.


Mỗi thành viên trong đại gia đình LB Việt Nam đều là một nhân tố quyết định cho sự phát triển đó, vì vậy, mỗi chúng ta hãy luôn không ngừng cố gắng chủ động, sáng tạo và nỗ lực hoàn thành tốt các phần công việc và nhiệm vụ của mỗi người, để đóng góp vào thành công chung của toàn công ty và thành công riêng của mỗi cá nhân.