Chính sách nhân sự


Phương châm "Nguồn nhân lực mạnh là giá trị cốt lõi của LB"

LB tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động.

Cơ chế tuyển dụng luôn đảm bảo cơ hội bình đẳng, khách quan, minh bạch cho tất cả các ứng viên.

Thu nhập xứng đáng với năng lực và sự cống hiến

LB sẵn sàng trả mức thu nhập hấp dẫn cho người lao động và tin rằng đây là động lực mạnh mẽ giúp người lao động yên tâm công tác, cống hiến và gắn bó lâu dài. 

LB chi trả thu nhập cho người lao động theo nguyên tắc đảm bảo sự cạnh tranh, công bằng, phù hợp với trình độ, năng lực, mức độ đóng góp cống hiến của mỗi thành viên dựa trên cơ chế trả lương theo hiệu quả công việc.

Cơ hội đào tạo với các chính sách hỗ trợ hấp dẫn

Với phương châm nguồn nhân lực là giá trị cốt lõi, LB luôn chú trọng đào tạo bồi dưỡng năng lực trình độ, phẩm chất người lao động thông qua các hình thức sau:

- Đào tạo Lý thuyết cơ bản/chuyên sâu và trao đổi kinh nghiệm thực tế thông qua các khóa đào tạo chuyên nghiệp . 

- Đào tạo thông qua thực tiễn công việc. LB tin tưởng và giao trách nhiệm cho quản lý, đặc biệt là quản lý trực tiếp đào tạo phát triển nguồn nhân lực thông qua hình thức giao việc và theo dõi quá trình xử lý công việc, đưa ý kiến nhận xét phản hồi; tạo cơ hội cho người lao động cọ sát với thực tế, trải nghiệm những phần việc phức tạp, đa dạng và tích lũy kinh nghiệm trong công việc.

- Đào tạo bởi các chuyên gia cao cấp. Tại LB, người lao động có cơ hội được học tập và làm việc với những nhà tư vấn cao cấp trên thế giới, các đối tác chiến lược nước ngoài của LB, đặc biệt là làm việc với các chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực xây dựng Việt Nam và thế giới. Ngoài ra, LB khuyến khích đào tạo bằng nhiều chính sách hỗ trợ chi phí, trao đổi kinh nghiệm, khảo sát thực tế ... Đây chính là những giá trị quý báu mà LB đã và đang mang lại cho người lao động.

Đời sống xã hội và các chế độ khác

LB luôn quan tâm và chăm sóc đời sống văn hóa tinh thần của người lao động, khuyến khích sự đoàn kết bằng nhiều chế độ và hoạt động xã hội như: bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe cho người lao động và người thân, du lịch kết hợp tập huấn hằng năm, gửi trẻ dưới 7 tuổi với giá ưu đãi, cổ phần với giá ưu đãi, thăm hỏi động viên kịp thời người lao động và người thân khi ốm đau, giúp đỡ gia đình người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn…

Ngoài ra, người lao động còn được khuyến khích tham gia các hoạt động từ thiện và an sinh xã hội, hỗ trợ kinh phí cùng với các ngành, địa phương, góp phần tạo lập môi trường văn hóa xã hội lành mạnh, bền vững.